Girl in a jacket

معرفی قرص پرانول

معرفی قرص پرانول

معرفی قرص پرانول

propranolol-ghalb-negar.jpg

بسیاری از افرادی که دچار بیماری فشار خون یا تپش قلب و ضربان نامنظم قلب هستندف توسط پزشک به مصرف قرص پرانول توصیه می شوند. لذا اشنایی با این قرص و کاربردها و عوارض آن برای این افراد و اطرافیان آن ها ضروری به نظر می رسد. در این مطلب قصد داریم شما را با قرص پرانول و مصارف و ویژگی های آن بیشتر آشنا سازیم.

قرص پرانول چیست؟

قرص پروپرانولــول (propranolol) که بانــام هــاي تجــاري اينــدرال و پرانول نیز شناخته می شود، دارويي از دسته بتابلاكرهاي غير انتخابي اسـت. قرص پرانول عمـدتاً براي درمان فشـارخون و نـامنظمي تـپش قلـب مورداسـتفاده قـرار مي گيرد. پرانول براي مصارف گوناگون ديگري چون تسـكين درد قلبي، پيشگيري از سردردهاي ميگرني، درمان بي نظمـي و تـپش قلب و گلوكوم نیز تجويز مي شود.

اين دارو همچنين بـراي جلـوگيري از دومـين حملـه قلبـي در افرادي كه يكبار دچار حمله قلبي شده اند، كاربرد دارد. بـا مسـدود كردن اين تكانه ها، به قلب كمك ميكند تا منظم تر و مـؤثرتر بتپـد و درنتيجه بار كاري قلب با مصرف پرانول كاهش مي يابد.

پرانول در تعـدادي از اخـتلالات فيزيكـي ماننـد لـرزش اساسي و نيز روحي مانند فوبياي اجتماعي، اختلال اضطراب منتشـر و اختلال هراس و به ويژه اختلال استرس پس از سانحه نيـز كـاربرد دارد كه البته هيچيك از آن ها مورد قبول اف دي اي نيستند.


ساختار و پیشینه قرص پرانول

پرانول نخستين بتابلاكري است كه در دهـه 1960 توسـط جيمز دبليو لك دانشمند اسكاتلندي كشـف شـد. او بـراي سـاخت پرانول در سال 1988 جايزه نوبل پزشكي را دریافت کرد.

فرمول شيميايي پروپرانـولC2NO21H16  اسـت. پـس از 1 تـا 3 ساعت به حداكثر غلظت پلاسمايي ميرسد و نيمه عمر آن 4 تـا 55 ساعت است. اما زمان اثرگذاري آن طولاني تر از نيمه عمرش است و ممكن است تا 12 ساعت طول بكشد. بيش از 99 ٪ آن از راه مدفوع از بدن خارج مـي شـود. پرانول بلـوك كننـده غيراختصاصـي گيرنده هاي بتا يك و بتا دوي سمپاتيك مي باشد.

عوارض احتمالی مصرف قرص پرانول

مصرف قرص پرانولف ممکن است در برخی از افراد با رخی عوارض همراه باشد. در صورت بروز هر يك از علائم زير، مصرف پرانول باید قطع شده و حتماً با پزشـك متخصص در این باره مشـورت شـود: اشـكال در تـنفس، تنگـي نفـس، خسخس سينه، سرد شدن كف دست و پا، ضـربان قلـب زيـر 60 بار در دقيقه، سرگيجه يا سياهي رفتن چشم در هنگام بلند شدن از حالـت خوابيده یا نشسته با تورم دست ها و پاهـا يـا افـزايش وزن ناگهـاني (1.5 كيلو در 48–24 ساعت)، افسردگي، گيجي، يا تـوهم (شـنيدن، ديدن، يا احساس چيزهـايي كـه وجـود ندارنـد)، درد قفسـه سـينه، مفاصل يا كمر، تب، گلودرد، بثورات جلدي، يا هرگونـه كبـودي يـا خون ريزي غيرعادي.


همچنین مطالعه کنید : معرفی قرص بتاهیستین


موارد منع مصرف قرص پرانول

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف پرانول، باید حتماً پزشك متخصص خود را از وجود آن ها مطلع سازيد:

مصرف داروهـاي ديگـر، بـه ويـژه تزريقـات حساسـيت زدايـي، كافئين، داروهاي آسم (آمينوفيلين، ديفيلين، اكستريفيلين، تئـوفيلين)، داروهاي ديابت (انسولين، داروهاي خـوراكي پـايين آورنـده قنـد)، ديگر داروهـاي كاهنـده فشـارخون (مسـدودكننده هـاي كانـال هـاي كلســيمي، كلونيــدين، گوانــابنز)، كوكــائين، يــا مهاركننــده هــاي مونوآمين اكسيداز (فورازوليدون، ايزوكاربوكسازيد، فنلزين، سلژيلين، ترانيل سيپرومين، پروكاربازين).

سابقه يا ابتلا به حساسيت، آسم، يا آمفي زم، مشكلات احتقـاني قلب، بيماري قند، پركاري تيروئيد، افسردگي، يا بيماري هاي كليـوي يا كبدي. اگر بيماري قند داريد، قرص پرانول ممكن است قند خـون شمارا افزايش دهد و نيز ممكن است علائم افت قند خون را مخفي كند. اگر دچار حساسيت باشيد با مصرف پرانول واكـنش هـاي حساسيتي شما ممكن است تشديد شود


همچنین مطالعه کنید : سکته قلبی چیست ؟


ویژگی ها و آثارمصرف قرص پرانول

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي پرانول ممكن اسـت غلظـت سرمي ترانس آميناز، آلكالين فسفاتاز و لاكتيك دهيدروژناز (LDH) را افزايش دهد. غلظت ازت اوره خون (BUN) در بيماران مبـتلا بـه بيماري شديد قلبي ممكن است افزايش يابد. مكانيسم دقيق اثر آن مشخص نيست؛ اين دارو ممكن اسـت بـا مسدود ساختن گيرنده هاي آدرنرژيك (و درنتيجـه، كـاهش برونـده قلبـي)، كـاهش جريـان خروجـي سـمپاتيك از CNS و فرونشـاندن آزادسازي رنين، موجب كاهش فشارخون شود.

قرص پرانول با جلوگيري از دسترسي كاتكول آمين بـه گيرنـده هاي بتا آدرنرژيك مصرف اكسـيژن ميوكـارد را كـاهش مـي دهـد و درنتيجه، آنژين صدري را برطرف مي كند. پرانول ضربان قلب را كاهش مي دهد و از افزايش ضربان قلب ناشـي از فعاليـت بـدني جلوگيري مي كند. همچنين، اين دارو موجب كاهش قدرت انقباضي ميوكارد، برونده قلبي و سرعت هدايت گرهاي سينوسي – دهليزي (SA) و دهليزي – بطني  (AV)مي شود.

اثر پيشگيري از ميگرن: به نظر مي رسد ايـن اثـر دارو ناشـي از جلوگيري از گشاد شدن عروق است.

اثــر پيشــگيري از انفــاركتوس ميوكــارد: مكانيســم دقيــق اثــر قرص پرانول كه از طريق آن مرگ و مير بعد از انفاركتوس ميوكـارد را كاهش مي دهد، به طور دقیق مشخص نيست.

«متخصص قلب مشهددکتر قلب مشهد»

 


کلینیک قلب نگار، حافظ سلامتی شما

کلینیک قلب نگار با داشتن تیم کاملی از متخصصان و فلوشیپ های فوق تخصصی قلب و همچنین تجهیزات پیشرفته قلبی یکی از بهترین مراکز قلب در شهر مشهد است تا همه کسانی که نگران سلامت قلب خود و خانواده خود هستند بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن و با دسترسی آسان از خدمات آن استفاده کنند.

کلینیک قلب نگار مجهز به بخش های متفاوتی از جمله کلینیک تست ورزش، هولتر نوارقلب و هولتر فشارخون، اکوکاردیوگرافی استرس اکو اکوی سه بعدی، اسکن هسته ای قلب، بخش بازتوانی قلب، کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق، مشاوره های فوق تخصصی غدد، ریه، گوارش و تغذیه و روانشناسی می باشد.

ما در کلینیک قلب نگار ضامن سلامتی شما هستیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


همچنین مطالعه کنید : معرفی قرص لوزارتاندکتر احسان جمشیدیان پزشک متخصص قلب در مشهد، پزشک متخصص قلب در مشهد، بهترین پزشک متخصص قلب در مشهد، کلینیک تخصصی قلب نگار مشهد

متخصص قلب و عروق

دکتر احسان جمشیدیان


مشاهده رزومه

بهترین دکتر قلب مشهد، دکتر قلب مشهد، دکتر افسانه محمدی دکتر قلب مشهد

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر افسانه محمدی


مشاهده رزومه

دکتر اسماعیل زاده صبور پزشک متخصص قلب در مشهد، پزشک متخصص قلب در مشهد، بهترین پزشک متخصص قلب در مشهد، کلینیک تخصصی قلب نگار مشهد

متخصص قلب و عروق

دکتر اسماعیل زاده صبور


مشاهده رزومه

دکتر میلاد همتی، بهترین متخصص قلب در مشهد، متخصص قلب در مشهد

متخصص قلب و عروق

دکتر میلاد همتی

متخصص قلب در مشهد


مشاهده رزومهپاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *
در جریان قلب خود باش

ما پزشکیم, ما متخصصیم
آدرس : ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 47 و 49شماره تماس: 31688-051‌کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به کلینیک قلب نگار می‌باشد