لیست پزشکان کلینیک قلب نگار

دکتر: احسان جمشیدیان

تخصص: قلب و عروق

اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی

Cinque Terre

دکتر: مهدی اسماعیل زاده صبور

تخصص: قلب و عروق

اکو کاردیوگرافی، آنژیوگرافی

Cinque Terre

دکتر: افسانه محمدی

تخصص: قلب و عروق

فوق تخصص بالون و آنژیوپلاستی

Cinque Terre

دکتر: میلاد همتی

تخصص: قلب و عروق

اکو کاردیوگرافی، آنژیوگرافی

Cinque Terre

دکتر: کلینیک فشارخون

تخصص: قلب و عروق

Cinque Terre

دکتر: مریم جنتی پور

تخصص: قلب و عروق

Cinque Terre

دکتر: شیما مینایی

تخصص: قلب و عروق

فوق تخصص نارسایی قلب

Cinque Terre

دکتر: علی آذری

تخصص: جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

Cinque Terre

دکتر: کلینیک مشاوره تغذیه

تخصص: مشاور تغذیه

Cinque Terre

دکتر: الهام هاشمی

تخصص: قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

Cinque Terre